• Sakkyndig virksomhet
• Sertifisert kursvirksomhet
• Prøving av løfteutstyr
• Instruktør utleie
• Utleie av Kranfører
• HMS og Fallsikring

Kurs

<br> Selskapet ble etablert i 2016 som en sertifisert opplæringsvirksomhet/sakkyndig kontrollvirksomhet. Satsingen på opplæring og erkjennelsen av at god læring, ikke bare består av oppfylling av faktakunnskaper, men også erfaringsoverføring og pedagogikk som viktige elementer. Kursene arrangeres etter oppsatt kalender i våre kurslokaler i Molde eller som bedriftsinterne kurs på bestilling. <br><br> <a href="http://www.procert.no/kurs/kurskalender/"><b>KURSKALENDER</b></a>

Les mer

Sakkyndig kontroll

<br> • Som sakkyndig virksomhet har vi ansvar for at eget og eventuelt eksternt engasjert personell, har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering <br><br> • Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr.<br><br> • Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres

Les mer

Om oss

<br> ProCert as leverer sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring for førere og brukere av alle typer kraner og løfteutstyr, samt andre arbeidsredskaper. Vi utfører også sakkyndig kontroll av løfteredskaper, arbeidsutstyr for hengende last, trucker, personløftere.

Les mer