Sakkyndig kontroll

 

Periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

 • Arbeidsgiver skal sørge for sakkyndig kontroll av visse typer arbeidsutstyr som
 • gaffeltruck, kraner og større masseforflytningsmaskiner. Kontrollen skal normalt utføres
 • en gang i året.

Utstyr som skal ha sakkyndig kontroll, utført av sertifisert sakkyndig virksomhet:

 • arbeidsutstyr for løfting av hengende last
 • løfteredskap
 • løfte- og stablevogner for gods (gaffeltrucker)
 • masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW
 • arbeidsutstyr på bergingsvogner
 • personløftere
 • hengestillas
 • klatrestillas for høyder over 3 meter
 • studio- og scenerigger
 • byggeplassheiser
 • trallebaner

Dokumentasjon av kontrollen skal oppbevares på et hensiktsmessig sted slik at den kan vises offentlig myndighet på forlangende. Du kan lese mer om sakkyndig kontroll i regelverkslenkene under.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Arbeidstilsynet