Om oss

ProCert as leverer sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring for førere og brukere av alle typer kraner og løfteutstyr, samt andre arbeidsredskaper. Vi utfører også sakkyndig kontroll av løfteredskaper, arbeidsutstyr for hengende last, trucker, personøftere.

Hvorfor ProCert as ?

Onix – Nøkkelen til full kontroll
Myndighetene stiller strenge krav til kontroll, dokumentasjon og sertifisering av arbeidsutstyr.
Alt arbeidsutstyr som kan være farlig i bruk skal kontrolleres årlig. Kontrollene må dokumenteres.
Utstyret det dreier seg om er alt fra stropper og mindre løfteredskaper til større kraner, gravemaskiner og trucker. Det er ikke lett å etterleve disse myndighetskravene på en god måte.
Dokumentasjonsjobben blir normalt svært arbeidskrevende og kostbar.

Hensikten med Onix er å forenkle disse oppgavene og gi eier av utstyr riktig dokumentasjon til enhver tid.

Sakkyndige kontrollører

Sakkyndige kategorier

 • G1-Mobilkran
 • G2 Tårnkran
 • G4 Traverskran
 • G7 Taljer, vinsjer og spill
 • G8 Lastebilkran
 • G10 Hånddrevne kraner og taljer
 • G11 Løst løfteutstyr
 • G20 Fastmontert Hydraulisk kran
 • T1-T8 Truck og stablevogner
 • M1-M5 Masseforflyttingsmaskiner
 • Sertifisert sikkerhetsopplæring

ProCert as benytter Brakomp kompetanseregistrering/ kursregistrering.

Noen eksempler:

 • Kompetanseoversikt
 • Fullstendig oversikt over kompetanser pr person i en bedrift, et konsern mm
 • Skreddersydd løsning med alle kompetanser som er relevante
 • Kompetanser «pakkes» sammen til et «kurs»

Oversikt:

ProCert kan raskt søke via kalenderfunksjon fremover og evt. bakover i tid dersom kunder ønsker opplysninger om kurs og deltagere på slike.

Oversikt over instruktører som er godkjent for de enkelte fakområder
Full oversikt over sted, klasserom, etc.

Kommunikasjon med kursdeltakere:

 • Innkalling av alle elever til en klasse skjer elektronisk via e-post samt, ordrebekreftelse med priser med mer.
 • Innkalling med autokobling mot outlook
 • Papirfritt kursregistrering.
 • Alle dokumenter elektronisk under et kurs
 • Alle dokumenter lagres pr. person
 • Dokumenter arkiveres også for hvert firma
 • Dokumenter lagret rett under en kompetanse (f ex oppkjøringsskjema truck)
 • Raskere utstedelse av bevis
 • Utskrift av diplomer (generisk) til alle typer kurs
 • Utskrift av skjema til bevisregisteret
 • Unik kompetanseregistrering
 • Registrer kompetanser rett inn på elever elektronisk
 • Registrer kompetanser via elektronisk sjekkliste direkte på et kurs med alle elever
 • Eportalen kan også brukes av våre kunder for enkelt å finne informasjon om egne ansattes kompetanse /kvalifikasjoner.

Sertifiserte instruktører

Noen av våre kurs, men ikke begrenset til.

• G1-Mobilkran
• G2 Tårnkran
• G4 Traverskran
• G5 Offshorekran
• G8 Lastebilkran
• G20 Fastmontert hydraulisk kran
• G11 Anhuker signalgiver
• M1-5 Masseforflytning
• Truck T1-4, C1, C2, Samt T8 Stor Truck >10T
• SRC/VHF Radiotelefoni

Andre tjenester:

– Sensor G1,G2,G3,G4,G5,G8 osv.
– Engelske kurs på forespørsel
– Gjennomføring av kurs også utenfor Norge