Kurs

Selskapet ble etablert i 2016 som en sertifisert opplæringsvirksomhet/sakkyndig kontrollvirksomhet. Satsingen på opplæring og erkjennelsen av at god læring, ikke bare består av oppfylling av faktakunnskaper, men også erfaringsoverføring og pedagogikk som viktige elementer.

Vi leverer opplæringstjenester på et høyt faglig nivå. Instruktørene innehar bred kompetanse og jobberfaring både fra offshore og fra landbasert industri innen: faglig ledelse i sakkyndig virksomhet, operasjonell erfaring offshore, prosjektoppfølging, kran & løft/ materialhåndtering, prosjektledelse, innkjøp, sertifiseringsprosess nytt løfteutstyr, montasje og reparasjoner/vedlikehold.

Med riktig og relevant praksis hos instruktørene i forhold til aktuelt læretiltak, mener vi å være en godt kvalifisert aktør i kursmarkedet for sertifisert sikkerhetsopplæring.

Vi tilfører relevant kunnskap til kursdeltakeren, noe som vil være en bidragsyter til bedre sikkerhetskultur og riktig jobbutførelse i din bedrift. Medarbeidere med riktige kunnskaper og gode holdninger til sikkerhet, vil øke bedriftens produktivitet!
Kursene arrangeres etter oppsatt kalender i våre kurslokaler i Molde eller som bedriftsinterne kurs på bestilling.

Noen av våre kurs men ikke begrenset til.

 • G1 Mobilkran
 • G2 Tårnkran
 • G4 Traverskran
 • G5 Offshorekran
 • G5 Offshorekran simulator retrening
 • G8 / G20 Lastebil og fastmontert hydraulisk kran
 • G11 Anhuker signalgiver
 • M1-5 Masseforflytning
 • Truck T1-T4, C1-C2 ++
 • Truck T8 >10T
 • Personløfter